Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda II (JSDP 2)”

15 Oktobra, 2012 U četvrtoj godini postojanja aktivnosti Mreže pravde, ADI u saradnji s Centrom za ljudska prava u Sarajevu će se fokusirati na jačanje aktivnosti MP, koje su se dokazale veoma...

Written by:

15 Oktobra, 2012 / Komentari isključeni za Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda II (JSDP 2)”

Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3”

10 Marta, 2012 Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, nakon uspješno završene prve i druge...

Written by:

10 Marta, 2012 / Komentari isključeni za Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3”

Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda”

5 Septembra, 2011 Opći cilj ovog projekta je unaprijediti vladavinu zakona i poboljšati razumijevanje javnosti o pitanjima vezanim za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi ovog projekta su:...

Written by:

5 Septembra, 2011 / Komentari isključeni za Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda”

Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2”

4 Jula, 2011 Nakon upoznavanja studenata sa pojmom diskriminacije kroz prvu fazu projekta koji je Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo implementirala u partnerstvu sa Inicijativom mladih za...

Written by:

4 Jula, 2011 / Komentari isključeni za Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2”

Projekat “Uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe SRSP-a”

24 Septembra, 2010 Projekat “Uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe SRSP-a” Projektom Uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe...

Written by:

24 Septembra, 2010 / Komentari isključeni za Projekat “Uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe SRSP-a”

Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde – kreiranje i razvoj Mreže pravde u BiH II”

1 Avgusta, 2010 Svrha i ciljevi projekta: Podrška vladavini zakona i bolje javno razumijevanje problematike sektora pravde u BiH kroz povećano učešće organizacija civilnog društva u razvoju javnih...

Written by:

1 Avgusta, 2010 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde – kreiranje i razvoj Mreže pravde u BiH II”

Projekat “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za uključivanje u proces praćenja i ocjene Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)”

10 Marta, 2010 Potpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH u...

Written by:

10 Marta, 2010 / Komentari isključeni za Projekat “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za uključivanje u proces praćenja i ocjene Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)”

Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH”

12 Novembra, 2009 Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde” je jedna od tri komponente projekta JSDP II koji predstavlja nastavak nedavno završenog istoimenog projekta...

Written by:

12 Novembra, 2009 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH”

Projekat “Mladi i religija”

1 Januara, 2009 Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo bila je partner UG Omladinskom Centru iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja na projektu „Mladi i religija“ koji se provodio u periodu...

Written by:

1 Januara, 2009 / Komentari isključeni za Projekat “Mladi i religija”

Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima”

30 Oktobra, 2008 ADI Sarajevo je bio učesnik radne grupe Euromediteranske mreže za ljudska prava (EMHRN) pod nazivom „Edukacija o ljudskim pravima i mladi”. Radna grupa na projektu „Edukacija o...

Written by:

30 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima”