Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH)

24 Oktobra, 2008 Projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta profesionalnih udruženja sudija, tužilaca, advokata, kao i ministarstava pravde u Bosni i Hercegovini da zajedničkim snagama djeluju na promjene...

Written by:

24 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH)

Projekat “Razvoj svijesti i obrazovanja o ljudskim pravima”

24 Oktobra, 2008 Jednom godišnje MEDAC organizuje specijalizovani ljetni kurs na temu“Ljudska prava i razvoj: obrazovne perspektive”. Kroz predavanja priznatih eksperata, studije slučaja,...

Written by:

24 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Razvoj svijesti i obrazovanja o ljudskim pravima”

Projekat “Kreiranje pretpostavki za uspostavu partnerstva između Ministarstva pravde BiH i OCD”

15 Avgusta, 2008 Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Pravila) regulišu učestvovanje javnosti u izradi pravnih propisa od strane državnih ministarstava. Za razliku od drugih evropskih...

Written by:

15 Avgusta, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Kreiranje pretpostavki za uspostavu partnerstva između Ministarstva pravde BiH i OCD”

Projekat “Ljudska prava i biznis”

24 Juna, 2008 BCQ alat predstavlja efektivno i operativno sredstvo za samoprocjenu koje je dizajnirano namjenski za kompanije na Balkanu kako bi mogle obavljati svoje brojne funkcije poštujući principe...

Written by:

24 Juna, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Ljudska prava i biznis”

“Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

1 Marta, 2008 Projekat “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije” nastao je zahvaljujući inicijativi članica Balkanske...

Written by:

1 Marta, 2008 / Komentari isključeni za “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

Program pomirenja kosovskih zajednica

30 Aprila, 2007 „Program pomirenja kosovskih zajednica“ bio je dvogodišnji program koji je stvorio kapacitete za formiranje grass root organizacija civilnog društva na Kosovu. Program je, također,...

Written by:

30 Aprila, 2007 / Komentari isključeni za Program pomirenja kosovskih zajednica

Projekat Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN – Balkan Human Rights Network)

30 Aprila, 2007 Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN) je inicirana i uspostavljena  od strane 17 nevladinih organizacija 1998. godine u Kopenhagenu sa ciljem da promovira dijalog i suradnju u...

Written by:

30 Aprila, 2007 / Komentari isključeni za Projekat Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN – Balkan Human Rights Network)

Osnovni protokol o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece

24 Decembra, 2006 Projekat „Osnovni protokol o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece“ realizuje Ombudsman Katalonije i finansira ga Katalonska agencija za saradnju na razvoju. Sekretarijat...

Written by:

24 Decembra, 2006 / Komentari isključeni za Osnovni protokol o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece